X Close
 
Pano

PANO 

Thông số kỹ thuật pano:
-          Khung : sắt V và sắt vuông 30
-          Mặt căng hiflex in kỹ thuật số ( 1lớp hoặc 2 lớp hoặc ốp tole)
-          Kích thước và hình ảnh quảng cáo: sẽ khảo sát và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng hoặc khách hàng cung cấp file và kích thước
-          Vui lòng gọi chúng tôi để có bảng chào giá tốt nhất